پایان نامه

در این بخش توضیحات کوتاهی در مورد کلیت نحوه سفارش ثبت می شود.
تعداد:
سایز:
نوع رنگ:
رنگ جلد:
نوع دریافت:


پایان نامه به آن دسته از نوشته ها می گویند که از راه تجزیه و تحلیل منطقی و انجام پژوهش و تحقیق های علمی اقدام به پاسخگویی با سوالی علمی می کنید. این سبک تعریف از پایان نامه جنبه تحقیقاتی و پژوهشی را نشان می دهد. استفاده از پایان نامه معمولاً در شروع دوره های تحصیلی با انتخاب استاد راهنما شروع به انتخاب موضوع و انجام تحقیق برای نگارش پایان نامه می کنند. هنگامی که تحقیق و پژوهش انجام گرفت و نتایج خوبی از آن به دست آمد فرد اقدام به نگارش پایان نامه می کند که دارای اصول و ساختار اساسی می باشد. اگر بخواهیم به طور مختصری توضیح دهیک ساختار اساسی و تشکیل دهنده یک پایان نامه شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، ارایه یافته ها و نتایج، نتیجه گیری پایان نامه و منابع و مآخذ می باشد.
© تمام حقوق قانونی این وب سایت متعلق به موسسه چاپ نوین می باشد.
طراحی و توسعه توسط ITCenter7