سیمی

در این بخش توضیحات کوتاهی در مورد کلیت نحوه سفارش ثبت می شود.
سایز:
نوع سیمی:
نوع دریافت:
سایز سیم:
نوع دریافت:


صحافی سیمی چیست ؟ یک دیگر از مدل های صحافی کار های شما می تواند صحافی با سیمی باشد. در این مدل از صحافی نوعی بهم پیوستن برگه ها که با مفتول فلزی که بصورت فنر درآمده و برگه های پانچ شده را بهم متصل می کند صحافی سیمی می گویند که در حال حاضر جایگاه ویژه ای در بین کارهای مردم دارد و برای جزوات و سایر کارهای دیگر قابل استفاده است. این نوع صحافی به دلیل اینکه کامل باز شده و استفاده از آ سان است و سریع آماده میشود مناسب جزوه و کتابهای هست که زیاد استفاده میشود.
© تمام حقوق قانونی این وب سایت متعلق به موسسه چاپ نوین می باشد.
طراحی و توسعه توسط ITCenter7